disclaimer
Alle getoonde foto’s vallen onder het auteursrecht en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Inke Bos Fotografie worden verveelvoudigd, opgeslagen, gepubliceerd, hergebruikt of gereproduceerd. Dit geldt voor zowel commercieel als niet commercieel gebruik.

Inke Bos Fotografie behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal, foto’s en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Inke Bos Fotografie of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Inke Bos Fotografie zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Inke Bos Fotografie niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.